Koncentrace

, soustředění;
1. ekonomie soustřeďování určitých ekonomických parametrů (vlastnictví, obrat, výnosy, ekonomická moc) u určitých hospodářských jednotek (podniky, závody, osoby) tak, že tyto jednotky vůči jiné skupině jednotek z hlediska společného parametru vykazují větší podíl, anebo získávají na váze, tj. zvětšují svůj podíl. Totální koncentrace je dosaženo, dojde-li k soustředění celého rozsahu určitého ekonomického parametru u jedné jednotky;
2. geografie proces, při němž dochází k soustřeďování obyvatelstva, výroby, služeb a funkcí do určitých oblastí o relativně malé ploše, obvykle do měst. Různá úroveň koncentrace prohlubuje hierarchii mezi jednotlivými sídly a regiony. Opak dekoncentrace;
3. chemie veličina vyjadřující relativní zastoupení složky ve směsi.

Související hesla