Konceptismus

, jeden ze dvou umělecko-stylistických projevů španělského literárního baroka. Usiloval především o zachycení a obratné vyjádření neobvyklých a složitých myšlenek a nápadů a byl zaměřen na obsahovou a ideovou složku díla; uplatnil se převážně v próze. Iniciátorem byl A. de Ledesma (1562 – 1623), jeho teorii vyložil B. Gracián, který byl spolu s F. de Quevedem y Villegas jeho hlavním představitelem.

Související hesla