Konceptualismus

, filozofie umírněný nominalismus, prosazovaný W. Occamem. Jedná se o radikálně empirický názor, podle kterého existují pouze jednotlivá jsoucna a nikoliv obecniny. Ty slouží na úrovni jazyka k úspornějšímu označování věcí. Z latinského conceptus - obecný pojem.

Související hesla