Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

viz helsinská konference