Konflikt

, obecně rozpor, neshoda, srážka, střetnutí;
1. psychologie střet nebo nutnost volby mezi nejméně dvěma tendencemi chování, rozpor protichůdných tendencí. Rozlišují se tři základní typy konfliktu: a) konflikt apetence – apetence, kdy se subjekt má rozhodnout mezi dvěma zhruba stejně přitažlivými možnostmi či objekty; zdánlivě nejlehčí typ konfliktu, může však vést k nerozhodnosti (jak označuje příměr Buridanův osel); b) konflikt averze – averze, kdy si subjekt má vybrat jednu ze dvou (či více) nepříjemných alternativ (tzv. volba menšího zla); zpravidla nejtěžší typ konfliktu; c) konflikt apetence – averze, kdy se má subjekt rozhodnout pro objekt současně přitažlivý a odpudivý. Tento typ konfliktu bývá řešen volbou náhradního objektu. Povahu konfliktu může mít frustrace. Náročnost konfliktu může vést k jeho vytěsnění nebo somatizaci. Konflikt intrapsychický se týká dynamiky duševního života (např. střet tendence odpoutat se od rodičů a potřeby být pod jejich ochranou). Konflikt interpersonální se dotýká vztahů mezi lidmi. Konflikt etický je psychickým konfliktem, v jehož rámci subjekt poměřuje své rozhodování morálními hodnotami (např. zda dosáhnout cíle nepoctivým způsobem);
2. sociologie viz konflikt sociální;
3. vojenský ozbrojené střetnutí, válka.

Ottův slovník naučný: Konflikt

Konflikt (z lat.), utkání se sporem, střetnutí, spor sám.

Související hesla