Konflikt sociální

, střet mezi sociálními skupinami, které mají protichůdné, vzájemně si odporující zájmy, postavení nebo ideologii. Předmětem střetu je zejména různý pohled na fungování a cíle společenského uspořádání, na rozdělování příjmů, moci, práv a povinností. Často mívá podobu konfliktu třídního (dělníci versus buržoazie). Navenek se může projevovat jako konflikt politický (konflikt o uchopení a přerozdělení politické moci ve společnosti); politický konflikt však může být i vyjádřením jiných konfliktů, např. konfliktu náboženského, rasového ap., ačkoli i v nich se obvykle vedle dalších nacházejí i sociální příčiny. V sociologii dva protichůdné názory na roli konfliktu sociálního: teorie konsenzuální a teorie konfliktu. Viz též konflikt rolí.

Související hesla