Konformismus

, pasívní přizpůsobování jedince existujícím poměrům a běžným (oficiálním) názorům. Úzkostlivé dodržování stanovených pravidel a trvání na převládajících hodnotách.

Související hesla