Königsberg

viz Kaliningrad

Ottův slovník naučný: Königsberg

Königsberg: Königsberg, město pruské, viz Královec.