Konstancie Uherská

, česká královna; dcera uherského krále Bély III., druhá manželka Přemysla I. Otakara od 1199, matka krále Václava I. a Anežky Přemyslovny; zakladatelka ženského cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.

Související hesla