Kontext

, textová souvislost, spojitost;
1. jazykověda souhrn výpovědí, které předcházejí dané výpovědi nebo na ni navazují. Viz též endofora, komunikace, situace;
2. literatura souvislá část textu, ve které je možné určit vzájemné vztahy mezi jazykovými, kompozičními nebo tematickými jednotkami.

Ottův slovník naučný: Kontext

Kontext (z lat.), spojení, souvislost.

Související hesla