Kontinent

, část litosféry o velké rozloze vyčnívající nad hladinu světového oceánu. Na Zemi je šest kontinentů (Afrika, Amerika, Antarktida, Asie, Austrálie, Evropa), které i s přilehlými ostrovy zaujímají 29 % plochy povrchu planety.

Ottův slovník naučný: Kontinent

Kontinent (z lat.) viz Pevnina.

Související hesla