Kontinentální kongresy

, sjezdy zástupců britských kolonií v Severní Americe svolávané na obranu zájmů kolonistů. První kontinentální kongres 5. 9. – 26. 10. 1774 ve Filadelfii byl ve znamení převahy umírněných; vedle bojkotu britského zboží vyzval k zakládání milic, ale základním heslem bylo vyjednávání. Druhý kontinentální kongres 1775 – 89 měl rozhodující význam pro sjednocení dosavadních 13 kolonií v USA; v červnu 1775 zřídil společnou armádu pod vrchním velením G. Washingtona, 4. 7. 1776 přijal Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických a 15. 11. 1777 jako první ústavu Články konfederace (ratifikovány 1781).

Související hesla