Kontingent

, ekonomie a) autonomně nebo smluvně stanovený objem dovozu nebo vývozu určitého druhu zboží vůči určité zemi. Součástí obchodních dohod bývají tzv. kontingentní listiny, v nichž se daný stát zavazuje do výše kontingentu udělit povolení na dovoz nebo vývoz obchodním subjektům, pokud o ně požádají. Celní kontingent je autonomně stanovený rozsah dovozu, na nějž bude stanoveno nižší clo, nebo bude bezcelní; b) přímý, tzv. administrativní nástroj centrální banky (např. úvěrový kontingent).

Související hesla