Konvence


1. politologie a) původně schůze a zároveň výsledek schůze, tj. úmluva; b) shromáždění voličů jedné strany obce nebo delegátů větších uzemí za účelem jmenování kandidátů, vytvoření stranického programu, přijetí pravidel ap. V USA předvolební národní konvence každé strany rozhodují ve čtyřletém rozmezí o kandidátovi na prezidenta; c) výjimečné shromáždění svolané za účelem sepsání nové ústavy neb rozhodnutí o ústavních změnách (Francie 1792);
2. mezinárodní právo mnohostranná úmluva upravující mezinárodní vztahy, obvykle humanitárního charakteru nebo kodifikující obecné mezinárodní právo (např. Haagská konvence o vedení války, Vídeňská úmluva o diplomatických stycích aj.);
3. sociologie ustálený soubor obecně přijatých pravidel a vzorů společenského chování; společenské mravy.

Ottův slovník naučný: Konvence

Konvence (z lat.) znamená pův. schůzku, potom usnešení na schůzce učiněná a konečně úmluvu, zvláště státní úmluvu o záležitostech vojenských a obchodních.

Související hesla