Konzul

, konsul – a) nejvyšší úředník ve starém Římě, podle tradice od doby vyhnání posledního krále 510 př. n. l. Reprezentanti římské moci vybavení impériem, vrchní velitelé vojenských sil; dozírali na provádění zákonů a na vše, co souviselo se státní správou. Každoročně voleni dva konzulové, původem oba z patricijů, 366 př. n. l. jeden z řad plebejů, od 324 př. n. l. pravidelně jeden z plebejů, oba plebejští konzulové až 172 př. n. l. Určité části jejich agendy postupně přebírali censoři, prétoři a kvestoři. Za římského císařství jejich pravomoc omezována, konzulát se však udržel až do 6. stol.; b) ve Francii v letech 1799 – 1804 titul nejvyšších státních úředníků; c) zástupce jmenovaný vládou do velkých měst cizích států. Má na starosti zejména ochranu hospodářských a právních zájmů svého státu a jeho občanů. Konzulové nejsou členy diplomatického sboru a požívají jen omezených imunit a výsad.

Související hesla