Kopie

, přesné napodobení originálu v původním měřítku, technice a materiálu; autorská kopie se většinou nazývá replika, záměrně podvržená kopie je falzum.

Ottův slovník naučný: Kopie

Kopie (lat. copia): 1. opis, přepis, doslovný přepis nějaké písemnosti; 2. odlika, t. j. napodobení díla uměleckého (obrazu, sochy). Srv. Kopírování.

Související hesla