Kopr

, Anetum – rod dvouděložných rostlin z čeledi miříkovitých. Známy tři druhy. Kopr vonný (Anetum graveolens), jednoletá, 80 – 150 cm vysoká bylina, se pěstuje pro nať obsahující vonnou silici.

Ottův slovník naučný: Kopr

Kopr, botan., viz Anethum.

Anethum L., kopr, rod rostlin z řádu okoličnatých (Umbelliferae), s jediným dobrým druhem Aopr graveolens L. (kopr zahradnický). Bylina jednoletá, lysá, sivě ojíněná, až 1 m vysoká, s listy dvou- i vícekráte peřenosečnými, úkrojků úzce čárkovitých a se složitými, vesměs bezobalnými okolíky. Plody jsou podlouhle vejčité, 5žebré, nezřetelným kalichem věnčené a na příčném průřezu okrouhlé s rovným bílkem. Korunní plátky okrouhlé, žluté. Roste divoce v jižní Evropě a jako oblíbená zelenina pěstuje se všude v zahradách kuchyňských; listův a plodních okolíků užívá se zvláště při nakládání okurek, rajských jablíček a p. Obsahuje aetherický olej silného zápachu a zasládle palčivé chuti, jehož se dříve užívalo pode jménem Oleum aethereum anethi proti bolestem křečovitým v životě. Plodů užívá se ke kořenění jako anýzu. Ve Vých. Indii roste velice příbuzný, za pouhou klimatickou odrůdu pokládaný druh Aopr Lowa Roxb., jehož se užívá také co koření a též v lékařství. Vs.

Související hesla