Koptové

, potomci starověkých Egypťanů, kteří žili v údolí Nilu; v současnosti se označení Koptové užívá zejména pro členy koptské křesťanské církve; v 5. stol. se přiklonili k monofyzitismu a ustavili se jako samostatná církev. Kopština (dnes slouží jen jako bohoslužebný jazyk) je přímým pokračováním staroegyptštiny, patří mezi semitohamitské jazyky (viz též klasifikační přehled jazyků).

Související hesla