Korčák Rostislav

, český novinář. V letech 1921 – 39 pražský redaktor a parlamentní zpravodaj Slovenského denníku. 1939 – 41 redaktor Lidového deníku, 1939 – 41 vydával a redigoval ilegální odbojový časopis Český kurýr; 1941 zatčen gestapem a vězněn. Po válce působil v redakci Zemědělských novin.