Korporace veřejnoprávní

, člensky organizovaný subjekt veřejné správy, kterému byla svěřena pravomoc samostatně plnit některé veřejné úkoly. Členský princip se uplatňuje tak, že členové při plnění úkolů korporace veřejnoprávní spolupracují; korporace veřejnoprávní je právnickou osobou, tj. samostatným subjektem práv a povinností; je založena zákonem nebo aktem na základě zákona. Korporace veřejnoprávní má při plnění svých úkolů jistou nezávislost na správních úřadech státu, podléhá však státnímu dozoru ve věcech zákonnosti své činnosti a státní kontrole ve věcech hospodaření s finančními prostředky státu. Druhy korporace veřejnoprávní: územní, např. obce; osobní (zájmové), např. komory nebo občanská sdružení; věcné (reálné), založené na základě vlastnictví k určité věci.

Související hesla