Korupce

, úplatkářství; získávání neoprávněných výhod za úplatek.

Ottův slovník naučný: Korupce

Korrupce (z lat.), mravní zkaženost; podplacení. – Korruptní , porušený, zkažený.

Související hesla