Korutany

, Karantánie, německy Kärnten – spolková země na jihu Rakouska; 9 533 km2, 564 000 obyvatel (1999). Správní středisko Klagenfurt. – Většinu povrchu pokrývají Alpy (nejvyšší Großglockner, 3 797 m n. m.), v jižní části kotlina podél řeky Drávy s velkými jezery (Wörthersee aj.). – Průmysl hutnický, těžební (rudy železa a neželezných kovů, uhlí), strojírenský, textilní. Významný cestovní ruch. – Korutany osídleny Illyry, Kelty i Římany; od 6. stol. příchod Slovanů, od 788 součást Franské říše. V 10. – 12. stol. vláda římskoněmeckých panovníků, od 1335 Habsburků. Po 2. světové válce většina historických Korutan připadla Rakousku, menší část odstoupena Jugoslávii a Itálii.

Související hesla