Kosa

1. geologie povrch příbřežního podmořského písčitého valu. Kosa bývá navršena mořskými příbřežními proudy a vlněním směřujícím k pevnině; 2. zemědělství a) souborné označení nářadí určeného k ručnímu sečení tenkostébelných rostlin, zvláště pícnin a obilovin. Kosa je tvořena vlastní kosou, kosištěm a kosířem; b) součást žacího stroje různého typu.

Ottův slovník naučný: Kosa

Kosa, nástroj na kosení, sekání obilí, trávy a j. pícních rostlin. Hlavní součástky jsou: zahnutý ocelový nůž č. kosa, jenž pomocí ok a nasazen a upevněn jest na násadě zv. kosiště s 2 rukojetmi (na konci a uprostřed). Aby obilí při kosení znenáhla a pěkně v řadách se kladlo, jest kosiště na konci opatřeno hrabicí. Význačné známky dobré kosy jsou: pěkný hladký vzhled, jasný zvuk, malá váha, seknutím do kovaného hřebu poškodí se hřeb, nikoliv kosa, dále snese ohnutí tlakem o 7 – 10 cm a přestane-li tento působiti, nabývá ihned původního tvaru. Jsou dva druhy kos: první vyrábí se z lité oceli a nabývá ostří pouze broušením, čímž delším upotřebením ubývá na šířce; druhý nabývá ostří vyklepáním ručním kladivkem na koníku (třínohá stolička s kovadlinkou babka zv.) a doostří se ručním brouskem. Vyrábí se ze dvou druhů oceli a sice hřbet ze špatnější a ostří z nejlepší houževnaté oceli. Tyto druhy v kusech odpovídající velikosti kos svářejí se na plocho mezi sebou a vykovou v hrubý tvar, při čemž současně vytvoří se oko a nůžkami v přesný tvar vystřihne. Pak se v roztaveném loji zakalí. Po kalení čistí se od zbylé mastnoty drhnutím a co nedá se oškrábati, odstraní se tím, že vloží se na krátký čas do ohně, pak rychle se vloží do uhelného prachu a z něho rychle vnoří do studené vody. Ožehnuté částky odprýskají a které zůstanou, oškrábou se. Pak se kosa ohřívá v písečné lázni a napustí do modra; skřivení povstalé kalením vyrovná se zhruba kladivy strojními o větším počtu rázů a jemně lehčími kladivy ručními. Tímto se jim zároveň dodá větší hustoty a houževnatosti. Na konec se vyhladí, leští a konečně brousí. Největší kosy v obchodě mají rozpjetí 160 cm, nejmenší 60 cm, střední 70 až 90 cm a váží 0,5 – 0,6 kg. Průmysl kosařský v Rakousku jest velice rozšířen a nachází velkého odbytu zejména v Rusku, kdež zvl. přízně docházejí výrobky štýrské, korutanské, krajinské, horno- a dolnorakouské. Brož.

Související hesla