Kosmologie

, vědní obor, který se zabývá stavbou a vývojem vesmíru jako celku. Na základě poznatků fyziky a zejm. teorie gravitace vytváří tzv. teoretické modely vesmíru, které ověřuje pozorováním. Newtonova kosmologie je odvozena z Newtonova gravitačního zákona, dnes uznávaná relativistická kosmologie vychází z Einsteinovy obecné teorie relativity.

Ottův slovník naučný: Kosmologie

Kosmologie (řec.), nauka o stavbě vesmíru čili souhrn toho všeho, co pojmouti můžeme smysly a rozumem o vesmíru. Pokud hledí k zákonům, jimiž se řídí vesmír, sluje kosmonomií, čásť popisná a historická nazývá se kosmografií. Kdežto povstání světa nám snad na vždy zůstane hádankou, není poznání jeho stavby nemožným; známe již některé práce v tom směru: Tomáše Wrighta, Kanta, Lamberta (Kosmologische Briefe, Augšpurk, 1761) a názory W. Herschela zakládající se na vlastním pozorování. Dle domněnek těchto badatelů máme za to, že temná tělesa (oběžnice), z nichž některá mají družice (kruhy) a jiná spojena jsou v soustavu prstenců (asteroidy) s jedním nebo více svítícími tělesy (sluncem, podvojnými hvězdami), tvoří soustavu organicky souvislou (soustavu sluneční). Mnoho tisíc takových soustav slunečních spojeno je v soustavu vyšší (hvězdokupu); myriády hvězdokup opět tvoří soustavu vyšší (dráhu mléčnou), při čemž se hromadí části soustavy té v rovině (galaktické) jako planety v soustavě sluneční, a takových soustav je opět mnoho atd. do nekonečna. Všechny soustavy podrobeny jsou asi původním zákonům (nejprve gravitačnímu), ale není vyloučeno nové tvoření. Viz Gruss, Z říše věd, str. 746. VRý.

Související hesla