Kottické Alpy

, pohoří na hranici Francie a Itálie, součást Centrálních krystalických Alp; nejvyšší Monte Viso 3 841 m n. m. Tvořeny krystalickými břidlicemi a pískovci. Pramenná oblast řek Pádu a Durance.

Související hesla