Království

, monarchie v čele s králem, rozšířená zejm. v období feudalismu. V průběhu historického vývoje se forma království jako monarchie měnila až do 20. stol., a to především podílem vládních složek na vládě (království jako patriarchální, feudální, stavovská, absolutistická a konstituční monarchie). Český název podle Karla Velikého (latinsky Carolus, německy Karl).

Ottův slovník naučný: Království

Království znamená: 1. důstojnost královskou; 2. zemí, nad kterou panuje král; 3. zboží královské.

Související hesla