Království obojí Sicílie

a) původně neoficiální název unie Sicilského a Neapolského království, neboť králové neapolští byli titulárními králi Sicílie. V letech 1505 – 1713 Království obojí Sicílie vedlejší zemí španělské koruny, 1720 – 35 vláda rakouských Habsburků, 1735 – 99 sekundogenitury španělských Bourbonů; b) název státu, který vznikl 1816 rozhodnutím vídeňského kongresu; králi opět Bourboni. V roce 1861 Království obojí Sicílie zaniklo a stalo se součástí sjednocené Itálie.

Související hesla