Kramář Vincenc

, český historik umění, teoretik a kritik. Od 1919 ředitel Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, od 1936 ředitel Státní sbírky starého umění v Praze. V odborné činnosti, zejm. v otázkách vývojových koncepcí, vycházel z kritérií vídeňské uměleckohistorické školy. Věnoval se staršímu umění, metodologickým studiím a novým proudům současného umění (studie v časopise Umělecké poklady Čech, publikace Z mladých let Karla Škréty), studie o kubismu (Kubismus, Nové umění a kritika, Život a dílo Emila Filly). Shromáždil rozsáhlou kolekci děl francouzského moderního umění, zejm. P. Picassa. Jako ředitel sbírky se zasloužil o zavádění nových konzervačních a restaurátorských metod. Ve 30. letech se připojil k levé avantgardě, po 1958 usiloval o začlenění hodnot avantgardy do soudobého výtvarného života (Otázky moderního umění).

Související hesla