Kraňsko

, Krajina, německy Krain – historické území v dnešním Slovinsku se střediskem v Lublani. Od 6. stol. slovanské osídlení, od 8. stol. ve franské říši, od 973 korutanské hrabství. Od 1040 markrabství pod vládou patriarchů aquilejských, v letech 1269 – 76 v držení českého krále Přemysla II. Otakara, 1276 – 1335 hrabat tyrolských, poté Habsburků. Od 1364 vévodství a habsburská korunní země. Po 1918 větší část Kraňska připadla Jugoslávii, menší Itálii. Po roce 1945 většina Kraňska ve svazové republice Slovinsko v Jugoslávii, dnes součást Slovinské republiky.

Související hesla