Krásné madony

, plastiky i deskové malby madon v období krásného slohu. Vyznačovaly se zvl. lyrickým půvabem a formální dokonalostí zejm. bohatě řaseného roucha. Sochy často provedeny z opuky nebo ze dřeva.

Související hesla