Krásný sloh

, česká varianta internacionální gotiky, založená na spojení smyslové a duchovní stránky zobrazovaného života. V malířství a sochařství vyvinut typ izolované, štíhlé, esovitě prohnuté postavy s kultivovaným výrazem ve tváři a s vyváženou ladností bohatě řaseného roucha. Uplatňován zejména v letech 1380 – 1420, v českých zemích plně rozvinut kolem roku 1400. Viz též krásné madony.

Související hesla