Křečkovití

, Cricetidae – čeleď hlodavců zahrnující křečky, křečíky a cokory (podčeleď Cricetinae), dále lumíky, hraboše a ondatry (podčedeď Microtinae) a pískomily (podčeleď Gerbilinae). V ČR žije křeček polní (Cricetus cricetus), pro zálibu se často doma chovají křeček zlatý (Mesocricetus auratus) a několik druhů křečíků (rod Cricetulus a Phodopus).

Související hesla