Křenek Ernst

, rakouský hudební skladatel; od 1937 žil v USA. Autor oper (jazzová Jonny hraje dokola, dále mj. Orfeus a Eurydika, Pallas Athéna pláče), operet, symfonií, instrumentálních koncertů (čtyři klavírní, dva houslové), komorní tvorby a knih o hudbě (monografie o G. Mahlerovi). Teoretik moderních kompozičních směrů.

Související hesla