Kréta

, řecky Kríti – řecký ostrov ve Středozemním moři; 8 336 km2, 540 100 obyvatel (1991), správní středisko Hérakleion. Hornatý povrch (maximálně 2 456 m n. m.) téměř bez stálých vodních toků. Významný cestovní ruch. – Ve starověku významné centrum předřecké civilizace, vzniklé již ve 3. tis. př. n. l. Nejvýznamnější středisko Knóssos. Od poloviny 2. tis. př. n. l. pronikali na Krétu Řekové, 67 př. n. l. římská provincie, 395 v byzantské říši, od 1204 pod panstvím Benátek. Od 1669 Kréta obsazena Turky, od 1898 autonomie v osmanské říši. Od 1913 součást Řecka.

Související hesla