Křišťálové sklo

, křišťál – kvalitní umělecké sklo vyráběné od 14. stol. v Benátkách; technika řezání a broušení byla přenesena na zvláště tvrdý křišťál v Čechách a v Německu od 70. let 17. století. Historický český křišťál byl křemičitým sklem draselno-vápenatým, anglický křišťál byl sklem draselno-olovnatým. Název křišťálové sklo se v současnosti užívá pouze pro sklo s minimálním obsahem 24 % oxidu olovnatého.

Související hesla