Kristián

, 10. stol., český legendista; příbuzný sv. Vojtěcha. Autor legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile, tzv. Kristiánovy legendy.

Ottův slovník naučný: Kristián

Křišťan, stará forma jména Kristián (Christianus). – Křišťan bylo klášterní jméno druhého syna Boleslava I., Strachkvasa. Pod tímto jménem došla nás legenda o sv.Ludmile a sv. Václavu sepsaná dle prologu na rozkaz biskupa Vojtěcha (982 – 997) od mnicha Křišťana (Strachkvasa), kterou Balbín objevil v Třeboni a vydal v Epitome rer. Boh. (41 – 66); po něm vydali ji Bollandisté (Acta SS. ad 16. et. 28. Sept.). Dle udání prologu byla by to památka vzácné ceny historické, avšak již Dobner a Dobrovský poznali, že udání to je falsum a že legenda jest mnohem pozdější kompilace, která snaží dodati si váhy vydávajíc se za práci Křišťana-Strachkvasa; sepsání její klade Dobrovský (Kritische Versuche die ältere böhm. Gesch. v. späteren Erdicht. zu reinigen) do doby ok. r. 1320. Skladatel použil hlavně Gumpolda, staroslovanské legendy o sv. Václavu, legend o sv. Ludmile a j. Jelikož všechny tyto prameny máme nyní v originálech, nemá legenda Křiova jako pramen ceny téměř žádné. Nejnovější vydání v Pramenech děj. čes. I., 199 – 227; srv. též úvod str. XVIII.

Související hesla