Kristiánova legenda

, latinská legenda, známá pod názvem Vita et passio sancti Wenceslai et sanctae Ludmilae avae eius (Život a umučení sv. Václava a jeho báby sv. Ludmily). Obhajuje význam staroslověnské vzdělanosti pro upevnění křesťanství v Čechách. Dochována v rukopise ze 14. stol. V české historiografii již od 18. stol. veden spor o její pravost. Podle současných znalostí je třeba považovat legendu za ojedinělé literární dílo konce 10. století.

Související hesla