Kristofori Jan

, český malíř, grafik, ilustrátor. Účastník mnoha samostatných a kolektivních výstav. Ve svém žánrově mnohotvárném díle rozvíjí motivy lidského utrpení a touhy po svobodě (cykly obrazů Lidská práva, Čas aj.).