Kříž


1. historie, religionistika v římském impériu popravčí nástroj v podobě kůlu nebo kůlu s příčným břevnem. Odsouzenci na něj přivázaní nebo přibití po dlouhém trápení umírali, obvykle udušením. Na kříž byl přibit za ruce a nohy Ježíš Kristus. Kříž se proto stal od 4. stol. jedním ze symbolů křesťanství. Přímá zobrazení Ježíšova ukřižování jsou známa až z konce 5. stol. Různá výtvarná zpodobení kříže souvisí s vývojem křesťanské ikonografie i uměleckého stylu, popř. heraldiky, i se symboly podobného tvaru v jiných kulturách a náboženstvích (svastika – vyskytuje se v podobě levotočivé i pravotočivé, kterou používali nacisté v Německu; koptský smyčkový kříž vychází ze staroegyptského symbolu anch). Gesto znamení kříže spojené s žehnající formulí užíváno zejm. v katolicismu a pravoslaví;
2. výtvarné umění motiv dvou nebo více přetínajících se úseček, vyskytující se od pravěku jako ornamentální nebo symbolický prvek; v ikonografii křesťanského umění hlavní symbol (Kristovy smrti) užívaný v malířství, sochařství i architektuře (např. půdorysné dispozice sakrálních staveb).

Související hesla