Křížení


1. architektura místo průniku dvou zpravidla zaklenutých prostorů (např. hlavní loď s transeptem), někdy vyjádřené v exteriéru věží nebo kupolí;
2. biologie hybridizace – proces získávání potomstva pohlavní cestou spojením genotypově rozdílných rodičovských jedinců.

Související hesla