Krnovsko

, historické území na pomezí české části Slezka a Polska. Před 1377 součást opavského knížectví, poté samostatné knížectví. V letech 1523 – 1623 součást braniborského markrabství, 1623 v moci Lichtenštejnů jako léno udělené Ferdinandem II. a spojeno opět s Opavskem. 1742 část Krnovska ztracena ve prospěch Pruska. Jižní část Krnovska spolu s Opavskem a Těšínskem vytvořila tzv. rakouské Slezsko, které se v roce 1918 stalo součástí Československa, nyní ČR.

Ottův slovník naučný: Krnovsko

Krnovsko viz Krnov.

Související hesla