Krvavá neděle

a) incident v Rusku, při kterém byl 22. 1. 1905 pokojný průvod dělníků a jejich rodin s prosebnou peticí k caru Mikuláši II. Alexandroviči rozehnán střelbou na náměstí před Zimním palácem v Petrohradě. Při krveprolití zahynulo 150 – 1 000 osob. Krvavá neděle se stala impulsem k ruské revoluci v roce 1905; b) incident v Severním Irsku, kdy při demonstraci 30. 1. 1972 za sjednocené Irsko v Londonderry došlo ke srážce s vojskem, při níž bylo zabito 13 lidí. Tato událost a následná eskalace násilí vedly ke zrušení prozatímní severoirské vlády a zavedení přímé britské správy v Severním Irsku v roce 1972.

Související hesla