Kryolit

, technický název hexafluorohlinitanu sodného, Na3AlF6; bezbarvá krystalická látka. Vyskytuje se omezeně v přírodě a vyrábí se i synteticky. Využívá se zejm. jako tavidlo při elektrochemické výrobě hliníku, při výrobě smaltů a jako přísada při výrobě brusných kovů.

Ottův slovník naučný: Kryolit

Kryolith dříve považován za minerál trojklonný, krystalluje v soustavě jednoklonné; tvary, podobné krychli, skládají se z hranolu dle tří směrů rýhovaného a plochy zpodové, rýhování jednotné podle směru klinodiagonály vykazující. K tvarům uvedeným druží se ještě některé domy a jehlany. Vzácné krystally kryolithu vyskytují se obyčejně rovnoběžně seskupené na trhlinách a puklinách hojně se vyskytujícího hrubozrného kryolithu, který zhusta ocelek, galenit, chalkopyrit a vzácný kolumbit vtroušené chová. Kryolith štípe se dle plochy zpodové a dle hranolu, jest kruchý, T = 2,5 – 3; H = 2,95 – 2,97. Kryolith jest bezbarvý neb bílý, našedlý, nažloutlý a červenavý, vzácně skoro černý, lesk jest skelný, na ploše zpodové poněkud perleťový, jest průhledný neb průsvitný. Lučebné složení kryolithu jest Na3F6 = 3 NaF . AlF3 neb v procentech Na 32,79, Al 12,85, F 54,36. Žárem dmuchavky se kryolith velmi lehce roztápí v bílou smaltu a barví plamen žlutě, v rource žíhán dává reakci na fluor, na uhlí roztopen a žíhán rozkládá se a zůstaví Al2O3, který navlažen solucí kobaltovou a žíhán, modře se zbarvuje. Kyselina sírová rozkládá k., při čemž prchá fluorovodík. Hlavní naleziště kryolithu jest Ivigtut u fjordu Arksutského v Jižním Grónsku, kdež tvoří kryolith v žule a rule mohutné lože. Kryolithu užívalo se k výrobě sody, nyní slouží hlavně k přípravě hliníku. Vr.

Související hesla