Kubínovo kvarteto

, české smyčcové kvarteto, založené v roce 1972. Jeho umělecký růst výrazně ovlivnila studia u Ostravského, Janáčkova a Smetanova kvarteta v letech 1975 – 85. Během svého působení vystoupilo kvarteto na řadě významných festivalů doma i v zahraničí a koncertovalo téměř ve všech zemích Evropy. Pravidelná spolupráce s Českým rozhlasem v Ostravě umožnila vznik mnoha hodnotným nahrávkám, např. J. Haydn, W. A. Mozart, L. Janáček, A. Dvořák. K nejnovějším patří nahrávka kompletního kvartetního díla C. Ditterse von Dittersdorfa. Současné složení: Luděk Cap, Jan Niedrle, Pavel Vítek, Jiří Zedníček.