Kult osobnosti

, nepřiměřeně zveličené vyzdvihování (popř. zbožšťování) vlastností, významu a zásluh vůdčích osobností. Typický zejména pro rané vývojové fáze společnosti, v pozdější politické praxi uplatňován v režimech s nízkou politickou kulturou mas (fašistické Německo – A. Hitler, SSSRJ. V. Stalin).

Související hesla