Kultivace

, zušlechťování; zemědělství mechanické zpracování půdy před setím a sázením plodin (vláčení, válení ad.) a během doby vegetace (plečkování a další úkony).

Související hesla