Kultivar

, sorta, výpěstek – botanika kulturně pěstovaná odrůda rostliny. Označuje se cv., z anglického cultivated variety. Víceméně stabilní odlišná varianta existující v rámci určitého, obvykle užitkového druhu rostliny. Kultivary vznikají a udržují se kultivací, především šlechtěním.

Související hesla