Kultura zemědělská

a) rostlinné druhy pěstované na zemědělské půdě, b) plocha osetá či osázená kulturními rostlinami (kultura lesní, kultura bavlníku ap.).