Kulturní revoluce v Číně

, politická kampaň v Číně v letech 1966 – 76. Vyhlášena Mao Ce-tungem na zasedání Ústředního výboru komunistické strany 8. 8. 1966. Předcházela ji krize ve vedení strany, během níž byli funkcí zbaveni mimo jiné. Liu Šao-čchi a Teng Siao-pcheng. Vznikly tzv. rudé gardy, které pod heslem boje proti „starým" autoritám postupně metodou teroru a čistek destabilizovaly zemi. V roce 1969 Mao na 9. sjezdu strany oficiálně hnutí ukončil. Ocenil jeho „úspěchy", ale vliv postupně přecházel do rukou pragmatiků. Po smrti Mao Ce-tunga byla za nezákonnosti těchto let obviněna banda čtyř. Zatčení bandy čtyř v roce 1976 znamenalo oficiální konec kulturní revoluce.

Související hesla