Kumáradžíva

, nejvýznamnější z raných překladatelů buddhistických textů do čínštiny. V sedmi letech vstoupil spolu s matkou do buddhistického řádu (viz též buddhismus); nejdříve studoval hínajánové spisy, později se stal stoupencem mahájány. 401 přišel do Čchang-anu (Xi’anu), kde za pomoci tisícovky mnichů začal překládat.

Související hesla